Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     20. července 2018   |   08:20
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Archivované články

Lékařské prohlídky zaměstnanců od 1.4.2012Lékařské prohlídky zaměstnanců od 1.4.2012 | 24. 11. 2016
K rozsáhlým změnám v oblasti pracovněprávních vztahů, ke kterým došlo od 1.1.2012 novelizací zákoníku práce, musíme ještě připočítat nový zákon o specifických zdravotních službách, účinný od 1. dubna 2012. Jednou ze specifických zdravotních služeb, které zákon nově upravuje, je i pracovnělé ...
Změny v roce 2013 v souvislosti s pracovněprávními vztahyZměny v roce 2013 v souvislosti s pracovněprávními vztahy | 24. 11. 2016
Jak je již zvykem, nový rok nám přinesl další změny zákonů a přestože již nejsou tak rozsáhlé jako v minulém roce, kdy došlo k velké novelizaci zákoníku práce, jedná se o významné změny v zákoně o daních z příjmů, které se promítnou do oblasti mezd a ...
Dovolená  a právo zaměstnance určit čerpání dovolenéDovolená a právo zaměstnance určit čerpání dovolené | 24. 11. 2016
V uplynulých letech došlo k některým změnám v oblasti pracovněprávní a změny se nevyhnuly ani dovolené. Připomeňme si právě v tomto období prázdnin základní pravidla čerpání dovolené a změny, které se tohoto institutu dotkly. Čerpání dovolené Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit ...
Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2011 | 24. 11. 2016
Od 1. 1. 2011 se zvyšuje minimální, ale i maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných a maximální vyměřovací základ zaměstnanců, které souvisí s výší průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů zůstává stejný, ...
Legislativní změny v pracovněprávních předpisech od 1.1.2012Legislativní změny v pracovněprávních předpisech od 1.1.2012 | 24. 11. 2016
Zákon o zaměstnanosti Vypuštění povinnosti zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa, (ale platí povinnost hlásit zaměstnance ze zahraničí). Dosud platila povinnost oznamovat volná pracovní místa úřadu práce, nyní je to dobrovolné. Zákoník práce Zkušební doba Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po ...
Lékařské prohlídky zaměstnanců od 1.4.2013 | 24. 11. 2016
S účinností od 1. dubna 2012 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se lékařských prohlídek zaměstnanců (zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Novela tohoto zákona účinná od 1. dubna 2013 otevřela opět řadu otázek a proto se v tomto článku pokusím shrnout základní body této komplikované ...
Cestovní náhrady v roce 2013 | 24. 11. 2016
Vyhláškou MPSV číslo 472/2012 Sb. se od 1. 1. 2013 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. ZÁKLADNÍ NÁHRADY S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně: pro jednostopá vozidla a ...
Cestovní náhrady v roce 2011 | 09. 01. 2011
Vyhláškou MPSV číslo 377/2010 Sb. se od 1. 1. 2011 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. ZÁKLADNÍ NÁHRADY S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně: pro jednostopá vozidla a ...
Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2011 | 24. 11. 2016
Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2011 a změny v postupu ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele Od 1. 1. 2011 se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku ...
Změna poskytování náhrady mzdy | 24. 11. 2016
Změna poskytování náhrady mzdy v době prvních dvou týdnů nemoci nebo karantény: Dne 9. října 2009 nabyl účinnosti zákon číslo 326/2009 o podpoře hospodářského růstu, který mění také § 192 zákoníku práce. 1) náhrada mzdy nepřísluší za první 3 dny pracovní neschopnosti, nejvýše však za 24 neodpracovaných hodin, 2) náhrada mzdy po ...
Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2010 | 24. 11. 2016
V roce 2010 se nezmění sazba nemocenského pojistného, skončí slevy na pojistném, zvýší se maximální vyměřovací základ a změní se den platby pojistného. Na základě zákonů číslo 362/2009 Sb. a 285/2009 Sb. dochází od 1. 1. 2010 k těmto změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na stá ...
Požadavky na hygienické normy v restauracích | 15. 04. 2007
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo spolu s resortem zdravotnictví novelu hygienické vyhlášky, která přinese značné zjednodušení hygienických požadavků pro restaurační zařízení. Novelou budou zrušeny paragrafy, které se týkaly například stavebních požadavků, zásobování vodou, sanitárního zařízení či uchovávání pokrmů. Zanikne tak například ...
 


Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist