Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     25. května 2018   |   06:54
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Otestujte si své znalosti v oblasti pracovního práva

Otestujte si své znalosti v oblasti pracovního práva Otestujte si své znalosti z pracovního práva. Jedná se o základní vědomosti, které by měl každý vedoucí zaměstnanec znát. Můžete také otestovat své podřízené nebo kolegy. Odpovědi naleznete na konci testu.


1) V jakém období trvání dočasné pracovní neschopnosti musí od 1.1.2011 zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy?

a) Zaměstnavatel je povinnen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.
b) Zaměstnavatel je povinnen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy v období prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.
c) Zaměstnavatel není povinnen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy v době trvání dočasné pracovní neschopnosti.


2) Kdy nemůže zaměstnavatel zrušit pracovní poměr zaměstnanci ve zkušební době:

a) Během sjednané zkušební doby lze pracovní poměr zrušit vždy z jakéhokoliv důvodu a bez uvedení důvodu.
b) Nelze v těhotenství zaměstnankyně.
c) V době trvání prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

3) Zaměstnanec, např. kuchař, v 7:45 projde vchodem určeným pro personál, v 7:50 si postaví vodu na kávu a jde se převléknout. V 8:05 je již převlečený na pracovišti, uvaří si kávu a rozbalí noviny. V 8:20 se zvedá a jde připravit suroviny k přípravě odpoledních obědů. V kolik hodin začala jeho pracovní směna?

…………………………………..

4) Rozhodněte o povinnosti zaměstnance v souladu se zákoníkem práce:

a) Zaměstnanec není povinnen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
b) Zaměstnanec je povinnen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
c) Zaměstnanec je povinnen podrobit se na pokyn každého vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

5) Dohodu o provedení práce je zaměstnavatel povinnen:

a) Uzavřít ústně nebo písemně a rozsah práce nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce.
b) Uzavřít písemně, jinak je neplatná a rozsah práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.
c) Uzavřít ústně nebo písemně a rozsah práce nesmí být větší než 100 hodin v kalendářním roce.

6) Zaměstnavatel má povinnost rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání:

a) alespoň 30 hodin
b) alespoň 35 hodin
c) alespoň 20 hodin

7) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň:

a) 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích
b) 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích
c) 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích

8) Je rozdíl mezi mzdou a platem? Jaký?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci:

a) Příplatek 100 % průměrné mzdy.
b) Na prvním místě placené náhradní volno, jinak příplatek 100 % průměrné mzdy.
c) Na prvním místě neplacené náhradní volno, jinak příplatek 100 % průměrné mzdy.

10) Je povinností zajistit, aby zaměstnanci pracující v noci byli vyšetřeni lékařem závodní preventivní péče před zařazením na noční práci:

a) ano, nejméně jednou ročně
b) ano, nejméně dvakrát ročně
c) tato povinnost není


Odpovědi: 1b), 2c), c) 8:20hod, 4b), 5b), 6b), 7a), 8) Velmi zjednodušeně: Plat - státní sektor (platové třídy), mzda - soukromý sektor (minimální mzda a zaručená mzda), 9b), 10a)

Autor: Ing. Anna Kulíková
Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist