Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     25. května 2018   |   06:47
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Právo útrpné na Lokti

Právo útrpné na Lokti

Hrad Loket byl založen někdy ve 3. čtvrtině 12. století za panování krále Vladislava II. (1140-1173) a již od počátku byl častým místem pobytu českých panovníků a jejich rodin i místem významných diplomatických jednání.

Za období vlády Přemysla Otokara II. (1253-1278) bylo staré ohrazení dolního hradu vyměněno za mohutný prstenec nové hradební zdi, dosahující šířky 2 m a zesílený několika půlválcovými věžemi. Hradba z charakteristických valounových kamenů tvoří dodnes obvod východní poloviny areálu.

Významné postavení Lokte v království za vlády Jana Lucemburského potvrzují zápisy zbraslavské kroniky: když roku 1317 vypukly v zemi rozbroje, odebrala se na Loket se svými dětmi Eliška Přemyslovna a téhož roku v listopadu i král se svou družinou. V následujícím období navštívila královna Loket ještě několikrát a v roce 1319 sem byla nakonec nucena uprchnout před hněvem krále.

Před polovinou 14. století se zde několikrát zdržel Karel IV. a kromě vyřizování státních záležitostí zde i lovil v rozsáhlé královské oboře sahající od Drahovic při ústí říčky Teplé až k ústí Slavkovského potoka. Ještě několikrát zde pobýval se svým dvorem v letech 1370-1376.

Jako důležitá státní pevnost se Loket uplatnil i v době bojů Karlova syna Václava IV. s Ruprechtem Falckým. Roku 1382 potvrdil král Václav IV. všechna městská práva a svobody. Během husitského hnutí v roce 1420 musel Loket několikrát odolávat obležení. V roce 1473 vypukl požár jednoho domu pod loketským hradem, přenesl se na hrad a celý jej zničil kromě izolovaně stojícího Markrabského domu.

Na stavebních akcích, které tu plynule přecházejí z pozdní gotiky do období renesance, se podílely tři generace Šliků. Jejich zásahem se hrad stal reprezentačním a náročným rodovým sídlem a správním střediskem kraje.

V roce 1621 byl Loket dobyt bavorským generálem Tillym. Roku 1631 uvítali Loketští příchod Sasů a slíbili jim věrnost. Ještě v témže roce byl Loket opět obléhán a kapituloval po třech měsících příchodem vojsk Albrechta z Valdštejna. Císařským nařízením z roku 1663 byl Loket zařazen mezi hraniční pevnosti Čech. To přineslo nové výdaje na opevnění hradu.

Po požáru Markrabského domu na hradě v roce 1725 zůstaly z objektu zachovány jen obvodové zdi a v přízemí jediná zeď příčná. Poté byl objekt upraven na městskou sýpku s malými okénky a s prostým olištovaným vstupním portálem. V této podobě byl ponechán až do přestavby na počátku tohoto století.

O novém využití hradních budov se začalo jednat již roku 1788. Tehdy podal loketský magistrát návrh na přestavbu části starého hradu na městské vězení. Návrh byl přijat a v roce 1797 se začala přestavba realizovat. K úplnému dokončení došlo až roku 1822 a jako věznice sloužil hrad až do roku 1949. V roce 1950 byl Loket prohlášen městskou památkovou rezervací.

Vězení

Na hradě Loket můžete vstoupit do podzemí a prohlédnout si několik pater studených a vlhkých kobek tak, jak vypadaly mezi lety 1822 - 1948, kdy část hradu sloužila jako vězení.
V jedné z kobek žije Šrakakal. Střapatý mužík, který v jedné ruce drží hřeben a v druhé ruce má knihu. Trestá neučesané a neupravené děti - česá je a knihou je mlátí přes záda.

Útrpné právo

Útrpné právo, nebo-li způsob, jak vymoci z obžalovaného doznání, mělo několik stupňů. K nejmírnějším patřilo zastrašování slovem (territio verbalis), k nejhrůznějším pak mučení mučícími nástroji.
Řada způsobů týrání je barvitě znázorněna v podzemních kobkách - pohybující se figuríny v životní velikosti předvádí několik způsobů mučení spolu s nervy drásajícím zvukovým doprovodem.

Otevírací doba:

Denně

Listopad - Březen 9:00 - 15:30 hod.
Duben - Říjen 9:00 - 16:30 hod.

Vstupné:

S průvodcem
(česky, rusky, německy, anglicky)

Dospělí 90,- Kč / 3,50 EUR
Děti, studenti 60,- Kč / 2,50 EUR
Důchodci 75,- Kč / 3,00 EUR

S textem
(česky, rusky, německy, anglicky, francouzsky, italsky, holandsky, dánsky, švédsky, polsky, maďarsky, španělsky)

Dospělí 80,- Kč / 3,00 EUR
Děti, studenti 45,- Kč / 2,00 EUR
Důchodci 60,- Kč / 2,50 EUR

Doba prohlídky: 45 minKomentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist