Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     25. května 2018   |   06:49
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Chcete vidět, jak se staví hrad?

Chcete vidět, jak se staví hrad?

Slovy se nedá přesně vyjádřit, co je na Horním hradu (Hauenštejn) to nejpůsobivější. Pouhým porovnáním faktů jen těžko pochopíte, proč raději vyrazit sem, než na jinou, výborně zrekonstruovanou památku. Avšak kdo toto místo navštívil a seznámil se s pohnutou historií tohoto kdysi významného hradu a zámku, ten s obdivem sledoval nadšení lidí, kteří díky svému úsilí, tvrdé práci a nezištné pomoci mnoha dobrovolníků a přispěvatelů mění tvář Hauenštejna, z jehož předchozí slávy a označení západočeská Hluboká zbyla pouze ruina ve velmi žalostném stavu. Jejich práce a úsilí jsou v areálu hradu skutečně vidět a řada příznivců navštěvuje hrad i vícekrát do roka - kromě příjemné a klidné atmosféry samotného hradu a zajímavostí, jako jsou například galerie dřevěných plastik nebo výstava fotografií, na nás čeká pokaždé nějaké překvapení v podobě nově pokrytých střech nebo opravených místností. Také je zde celoročně pořádána řada příjemných kulturních akcí. A možná, že i Vy se nakonec budete chtít stát součástí tohoto romantického snu


Z HISTORIE

Počátky hradu Hauenštejnu, který byl založen ve druhé polovině 13. století, nejsou dosud plně objasněny. Původně se jednalo o malý hrádek s obrannou kamennou věží a patrně dřevěnou strážnicí, vystavěný na nevelkém čedičovém ostrohu uvnitř horského údolí, které jej chránilo před zraky nepřátel.

Hrad vystřídal v průběhu staletí desítky majitelů, kteří byli příslušníky významných rodů, např. Sasko-Lauenburští, Satanéřové či Šlikové. V období pozdní gotiky, renesance i baroka byl stavebně upraven a také rozšířen. V r. 1839 jej získává Gabriela Buquoy-Longueval, příslušnice tehdy velmi významného rodu, jenž zastával jedny z nejvyšších funkcí v císařské správě Rakouska-Uherska. Ihned započíná s nákladnou přestavbou a po 10 letech zde vzniká zámek inspirovaný anglickou novogotikou. V 80. letech 19. století je ještě v druhé etapě restaurován a doplněn jeho novogotický vzhled.

Buquoyové drželi hauenštejnský zámek až do roku 1945. V období II. světové války byl využíván jako středisko Hitlerjugend. Po válce byl Buquoyům zabaven a převeden do rukou československého státu. V roce 1947 byl používán jako středisko a ubytovna Jáchymovských dolů a později byl zámek užíván jako dětský záchytný domov pro mladistvé a to až do roku 1958, kdy byl pro neudržovaný stav, značnou vzdálenost od zásobovacích center a nákladnost vytápění uznán za nezpůsobilý. Domov byl přemístěn a hrad opuštěn. Během deseti až patnácti let se pak hrad a zámek Hauenštejn proměnil takřka v ruinu. Dílo zkázy dovršil chuligánský vandalismus.

V roce 1992 přešel hrad a zámek Hauenštejn pod správu obce Krásný Les. Postupně se přihlásilo několik zájemců o koupi zámku, vesměs pro zřízení luxusní ubytovací kapacity hotelového či sanatoriového charakteru. To už však byla západočeská Hluboká, jak se zámku také přezdívalo, ve velmi žalostném stavu. Ze všech záměrů nakonec sešlo.

Až rok 1994, kdy opuštěné a zarostlé místo navštívil pan Pavel Palacký, aby se o 6 let později stal jeho hradním pánem, měl významně změnit budoucnost chátrajícího objektu, jehož osud se zdál být již zpečetěný.

A tak přišel den 20.10. roku 2000, kdy právoplatný majitel zámku Hauenštejn Pavel Palacký vstoupil do hradu a pomocí vlastních sil, přátel i mnoha dobrovolníků zahájil trnitou cestu obnovy zašlé slávy hradu a zámku Hauenštejn.


ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

V nejbližším okolí hradu a zámku Hauenštejn můžeme na kratších či delších vycházkách spatřit další zajímavé cíle, památky i přírodní scenérie. Zejména se naskýtá možnost navštívit další královské či šlechtické hrady na zemské stezce při řece Ohři.

Nejbližším je hrad Himlštejn, jehož pozůstatky stojí na vysokém vrchu zvaném též Nebesa nad Stráží nad Ohří. Hrad zpustl za držení Šliků v polovině 16. století. Dosud se z něj dochovala vstupní brána a část obytné věže.

Dalším je zřícenina hradu Perštejnu. V druhé polovině 13. století jej zde založili patrně páni ze Šumburka. Nedaleko od něho se na vysokém kopci dominujícím celé krajině vypíná zřícenina hradu Šumburk. Na zřetelném půdorysu hradního jádra je dobře patrný rozsah opevnění se vstupní branou, hranolovými baštami a velkou obytnou věží.

Na pravém břehu Ohře, nedaleko od hradu Šumburka, stojí nad vsí Lestkovem zřícenina hradu Egerberku. Dodnes se dochoval obdélný palác s průjezdem a kaplí a pozůstatek zadního paláce. Užití bosovaných kvádrů zpevňujících nároží předního paláce dokládá aktivitu dvorské huti.

Pokračujeme-li dále po toku řeky Ohře dospějeme do města Klášterce. Jméno osadě a poté i městu dali postoloprtští benediktýni, kteří zde založili své proboštství. To zrušil a celé území přičlenil ke královské koruně v roce 1277 král Přemysl Otakar II. Na břehu řeky Ohře zde stojí zámek, původně renesanční sídlo pánů z Fictumu, který po požáru roku 1856 dostal svou dnešní romantickou novogotickou podobu. V zámku je stálá výstava proslaveného porcelánu značky Thun z produkce místní porcelánky. Kolem zámku je přístupný i pozoruhodný přírodně krajinářský park.

Dále můžeme pokračovat do královského města Kadaně. Zde přímo nad řekou stojí královský hrad, který založil spolu s městem kolem poloviny 13. století král Přemysl Otakar II. Městský hrad s pravidelnou čtverhrannou dispozicí sloužil po několika přestavbách od poloviny 18. století jako kasárna. V roce 1811 jej těžce poškodil rozsáhlý požár. Nyní se připravuje jeho znovuvzkříšení a alespoň částečné zpřístupnění. Za důkladnou prohlídku bezesporu stojí i celé historické město s jeho známou gotickou radnicí, jejíž věž je ukončena zděnou helmicí a klášterem františkánů observantů s jedním z nejstarších příkladů sklípkových kleneb v českých zemích.

Cestou na Chomutov dospějeme u vsi Místo, nedaleko Prunéřova, k dalšímu ze zdejších hradů, zřícenině hradu Hasištejnu. V čele protáhlého hradního jádra se obkroužen obvodovou hradbou dochoval okrouhlý bergfrit, z jehož ochozu se naskýtá nádherný výhled do okolí.

Přímo nad osadou Horní Hrad se nalézá obec Krásný Les s barokním kostelem sv. Petra a Pavla. Po velkém požáru je obnoveno jen kněžiště a z čela stavby vystupující hranolová věž.

Cílem dalších vycházek mohou být i blízká historická města - Ostrov se zámkem a zámeckým parkem, Jáchymov se svou proslavenou těžbou stříbra a v neposlední řadě Karlovy Vary, naše nejvýznamnější lázeňské město.

Kraj kolem hradu a zámku Hauenštejnu skýtá i další vděčné vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, o čemž se svou návštěvou můžete přesvědčit.


Hrad je přístupný:

Od začátku dubna do konce října o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin
V červenci a srpnu pak denně od 9 do 20 hodin


Vstupné:

Děti do 10 let zdarma
Individuální 30,- Kč
Rodinné 80,- Kč (2 dospělí + max. 3 děti)
Vstupné mimo návštěvní dobu 45,- KčKomentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist