Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     25. května 2018   |   07:03
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Jak napsat životopis

Jak napsat životopis

Životopis je vždy první zprávou, kterou zaměstnavatel dostává od svého potencionálního zaměstnance. Je vlastně výpovědí uchazeče o sobě, jeho profesním vývoji, sledu vykonávaných zaměstnání, vzdělání, pracovních zkušenostech, vědomostech a v neposlední řadě i o schopnosti logicky uvažovat, prezentovat se a poskytovat relevantní informace.

Uchazečům o zaměstnání se většinou zdá, že není nic jednoduššího, než napsat dobrý životopis. Není to pravda. Uchazeč se domnívá, že přece musí znát sám sebe nejlépe a popsat svůj profesní vývoj, vzdělání a zájmy nemůže být složité. To co se uchazeči zdá jednoduše popsatelné a vypověditelné, nemusí být dostatečně jasné a zřetelné budoucímu zaměstnavateli.

Mějte na paměti, že je to právě Váš životopis, kdo ovlivní a zásadně rozhodne o Vaší budoucnosti. Existují psaná i nepsaná pravidla, jak by měl správný životopis vypadat. Pohledy na výslednou podobu se mohou rozcházet podle požadavků, kterým má životopis sloužit. V případě životopisu uchazeče o zaměstnání jde v každém případě o snahu zaujmout budoucího zaměstnavatele a získat zaměstnání.

Dále uvádíme pro potřebu uchazečů o zaměstnání několik zásad, jimiž je dobré řídit při zpracovávání životopisu, který bude mít správnou vypovídací hodnotu o osobě uchazeče o zaměstnání a podá relevantní informace budoucímu zaměstnavateli. Uvědomte si, že nejste jediný, kdo se uchází o volnou pozici, ale jako jediný ji chcete získat. Životopis je klíčový dokument, který ukazuje Vaši profesní a odbornou hodnotu pro potenciálního zaměstnavatele, dává mu zprávu o tom, co jste již dokázali a zda jste totéž schopni udělat i pro svého nového zaměstnavatele.

V dnešní době jsou požadovány jasné, přesné informace a takový by měl být i životopis uchazeče o zaměstnání. Buďte originální, konkrétní a struční. Vždycky sestavujte svůj životopis sami, opravdu víte sami o sobě vše nejlépe. Nechte si však poradit v otázkách uspořádání nebo grafické úpravy, výslednou podobu životopisu ponechte však jen na svém rozhodnutí. Je to vaše osobní vizitka a vy si za ní musíte stát.

Většina personalistů upřednostňuje pro větší přehlednost životopis strukturovaný. Doporučujeme uchazečům o zaměstnání využívat právě tuto formu (pokud nemá budoucí zaměstnavatel jiný požadavek). Svůj životopis pište strukturovaně, hlavní údaje o svém působení u dřívějších zaměstnavatelů uvádějte v bodech. Při psaní životopisu si rozmyslete vše důležité o své osobě, praxi a vzdělání. Dejte pozor, abyste na něco nezapomněli, protože situace, kdy se některé zapomenuté informace, dozví budoucí zaměstnavatel až při pohovoru, na něj nemusí působit dobře. Životopis zásadně není slohové cvičení a musí svou úpravou, logičností a přehledností zaujmout už i při zběžném pohledu na něj.

Dbejte na to, aby všechny klíčové údaje o vaší osobě byly uvedeny na první straně životopisu ( jméno, příjmení, kontakty, vzdělání ), svou profesní kariéru prezentujte chronologicky a zpětně, tj. začínejte od posledního zaměstnavatele k prvnímu a popisu posledního zaměstnání se věnujte nejvíce. Nevynechávejte mezi jednotlivými zaměstnáními žádné časové údaje. Jako časový údaj používejte raději roky než měsíc a rok. V závěru životopisu vyzdvihněte i aktivity, které podporují Váš profesní rozvoj. Při psaní životopisu nepoužívejte zkratky a oborový žargon, ne každý mu může rozumět a je přípustný pouze v případě pohovoru, a to jen výjimečně, jehož se účastní podobně profesně zaměřený odborník zaměstnavatele.

Neprozrazujte na sebe v dobré vůli všechno. Například informace o tom, proč odcházíte z Vašeho současného zaměstnání, lze zmínit až pohovoru. Do životopisu také nepatří údaje, které nemají přímý vztah k vašim profesním cílům (např. osobní informace), navíc řada osobních údajů je chráněná zákonem a nemusíte je budoucímu zaměstnavateli prezentovat.

Nezdůrazňujte ani příliš vaše vzdělání, máte - li praxi delší než pět let, prodáváte svoji práci, nikoli akademický titul. Při psaní životopisu se rozhodně nevyplatí lhát. Máte-li nějaká "slabá místa", při pohovoru se k nim otevřeně přiznejte, působí to daleko solidnějším dojmem, než omluvy. Zdůrazněte, že to co neumíte se chcete naučit. V případě, kdy se ucházíte o práci ve zcela jiné oblasti, můžete (a musíte) najít jakési jádro, které spojí vaši minulost s pozicí, o kterou se ucházíte. Zároveň ale také máte šanci prezentovat názory a schopnosti člověka odjinud, který může být významným přínosem.

Rozsah životopisu považovaný za vhodný jsou maximálně dvě strojopisné strany formátu A4. Účelem životopisu je především snadná orientace v množství informací. Složitější úpravy tuto orientaci mohou znemožňovat nebo nemusí působit dobrým dojmem.

Pište nejlépe na počítači a zvýrazněte hlavní údaje, při vytváření životopisu dbejte na grafickou jednoduchost a přehlednost, tzn. vyvarujte se zvláštních typů písmen nebo zvláštní grafické struktury. Zvolte jeden druh písma, přiměřené velikosti ( font 11 - 14 ) a takový, aby nebránil otevření dokumentu, pokud ho budete posílat elektronicky. Neexperimentujte s barvami, používejte vždy jen standardní černou barvu písma a pokud posíláte svůj životopis poštou, vždy jej vytiskněte na bílý, kvalitní papír, zásadně neužívejte papíry barevné.

Pokud chcete přiložit k životopisu fotografii, použijte pouze formát pro průkazy a pasy. Fotografie vystřižené z rodinných alb, nebo stylizované profesní fotografie vypadají neprofesionálně a jsou pro tento účel nevhodné.

Uchazeči o zaměstnání se domnívají, že ideální životopis by měl být objektivní a zahrnovat veškeré aktivity. Proto tito lidé zasílají do různých agentur stejné strukturované životopisy. Objektivitu zachovejte při psaní životopisu vždy. Pokud však reagujete na určitou pracovní nabídku, je nezbytné, aby Váš životopis této nabídce odpovídal. Proto zvýrazněte Vaše profesní aktivity a zkušenosti, které jsou blízké, nebo odpovídají požadavkům budoucího zaměstnavatele.

Důležitou součástí životopisu je průvodní dopis, ve kterém jasně uvedete, v jaké oblasti chcete pracovat nebo o jakou konkrétní pozici máte zájem. Zároveň zde uveďte zdroj, kde jste se o této pozici dozvěděl, z jakých důvodů se o ní ucházíte a proč jste právě Vy ten nejvhodnější kandidát.

Průvodní dopis by měl být stručný, zdvořilý a profesionální. Průvodní dopis vždy musí obsahovat tyto informace:
- Kontakt na uchazeče Vaše jméno, adresu a kontakt
- Adresáta: Jméno, adresu a název společnosti, kam svůj životopis zasíláte.
- Datum
- Oslovení "Vážený pane", "Vážená paní" + příjmení nebo oslovení společnosti, pokud nepíšete konkrétní osobě.
- Referenční číslo (pokud odpovídáte na inzerci), nebo název pozice, o kterou se ucházíte.
- Průvodní dopis by měl být tvořen třemi částmi - odstavci:

V první odstavci uvádějte informaci o tom, za jakým účelem píšete (reakce na inzerát, reakce na předešlou schůzku, nebo na doporučení jiné osoby, atd.) a o jakou pozici se ucházíte. Proto by Váš dopis měl být stručný a výstižný.

Druhý odstavec slouží k tomu, abyste uvedli proč chcete pracovat pro inzerující společnost a co jí můžete nabídnout z hlediska vzdělání, praxe a kvalifikace. Ty by měly být uvedeny ve třech krátkých větách tak, aby byly úzce spojeny s danou pracovní nabídkou. Nezapomeňte zdůraznit Vaše pracovní zkušenosti dle pracovní nabídky. Krátce uveďte Vaše nejsilnější stránky. Nezapomeňte připsat větu, že více informací přikládáte v životopisu.

Poslední odstavec by měl obsahovat žádost o případnou schůzku nebo spolupráci.

Dopis ukončete zdvořilým způsobem a poděkováním. Nakonec se podepište a pod svůj podpis napište čitelně Vaše jméno. Pro grafické zpracování průvodního dopisu platí stejná pravidla jako pro zpracování životopisu.


Osnova strukturovaného životopisu


Jméno a příjmení, titul

Datum narození

Adresa
Ulice
PSČ město
Země

Tel. kontakt
(pevná linka i mobilní telefon)

E - mailová adresa

Stav

Vzdělání a další kurzy
Chronologicky vypište pořadí vzdělávacích institucí, kterými jste prošli, včetně datum nástupu - datum ukončení a obor, který jste absolvovali, popř. stupeň závěrečné zkoušky

Průběh zaměstnání
Chronologicky vypište pořadí od posledního zaměstnavatele k prvnímu s datum nástupu - datum ukončení spolupráce, včetně pozice, které jste zastávali, obor působení zaměstnavatele a popis vaší činnosti, počet podřízených

Jazykové znalosti
Uveďte své jazykové znalosti a úroveň těchto znalostí, ve škále: začátečník - mírně pokročilý - středně pokročilý - pokročilý - jako rodilý mluvčí. Uveďte, zda daný jazyk používáte v písemné a ústní formě ve svém zaměstnání.

Počítačové dovednosti
Uveďte programy, které ovládáte a stupeň dovedností.

Další dovednosti a zkušenosti
Prezentujte své další pracovní kvality, které jste získali během své kariéry, tzn. ovládání strojů, zařízení, profesní dovednosti a zkušenosti a dovednosti psychologického rázu, které zaměstnavatel může ocenit.

Řidičské oprávnění
Uveďte skupiny vozidel, pro které máte řidičské oprávnění a své řidičské zkušenosti.

Zájmy
Stručně se zmiňte o svých zájmech a zálibách.

Reference
Uveďte kontakty na své bývalé zaměstnavatele či kolegy, na které se potenciální zaměstnavatel může obrátit, kdyby chtěl na vás získat doporučení a domluvte se s nimi, jestli by o Vás mohli v takovém případě podat informace.

Dodatečné informace
Pokud chcete ještě připojit nějaké důležité informace, které svým obsahem nekorespondují se shora uvedenými kategoriemi.

Datum
Datum vypracování životopisu.

Podpis
Vždy se podepisujte vlastnoručně, nepoužívejte elektronický podpis a ani kopii podpisu.Odkaz: http://www.gastroprace.cz
Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist