Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     22. května 2018   |   19:30
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

AHA Public Relations Agency

AHA Public Relations Agency

Motto společnosti:


Poskytování moderních vzdělávacích služeb z oblasti programů rozvoje osobnosti za konkurenceschopné ceny.

Poskytování vzdělávacích služeb zahraničním skupinám při pobytech v ČR k propagaci země.

Přehled témat firemních školení a kurzů rozvoje osobnosti:


Abecedně jsou zde řazena témata seminářů a tréninků pro FŠ i OK. Rozsah kurzů je v rozmezí 1 – 4 dny, resp. délka a obsah výuky jsou u firemních školení upravena podle požadavku klienta, OK jsou také variabilní.

Asertivita - principy a nácvik asertivních dovedností, zvládání konfliktů

Asistentka a sekretářka - základní kompetence výkonné asistentky

Assessment Center - výběr zaměstnanců metodou modelových situací

Efektivní komunikace - sociální komunikace, transakční analýza, argumentace a zvládání námitek, typologie osobnosti, oboustranně úspěšná komunikace

Emoční inteligence - soft skills, struktura kvalit emoční inteligence, využití pro interpersonální komunikaci, empatie, schopnost přizpůsobit se a umět přesvědčovat, zvládání emocí, trénink emocí a komunikace

Etiketa - evropská i mimoevropská pravidla společenského chování

Firemní kultura - firemní komunikace, etika, podnikový kodex

Grafologie - základy grafologie - diagnostika osobnosti rozborem písma, grafologie pro personalisty, manažery

Hlasová výchova - určeno zejména pro profese pracující s hlasem, nalezení přirozenosti a zvýšení sebevědomí pomocí hlasové a mluvní terapie, přirozená barva hlasu

Image firmy - prezentace a komunikace firmy prostřednictvím barev, tvarů a vizáže, značka, jméno a zvuk firmy, logo, reklama

Image a vizáž - péče o úpravu zevnějšku, volba oblečení a doplňků, úprava zevnějšku, líčení, výběr účesu, pro moderní manažery – muže i ženy

Internet marketing - využití internetového prostředí s maximální efektivitou pro prezentaci a obchodní aktivity firmy na základě znalosti tohoto prostředí

Koučování - osobní i firemní, manažerská metoda řízení, motivování a vedení kolektivu i jednotlivců Leadership - budování a vedení týmu, autorita leadera, motivace, komunikace v týmu, rozhodování a řešení

Manažerské dovednosti - osobnost a role manažera, řídící styly, komunikace, vyjednávání, zvládání konfliktů, organizace času, základní manažerské kompetence

Marketing cestovního ruchu - filosofie a koncepce, plánování, studie, analýza SWOT

Média trénink - rozlišení a charakteristika médií, komunikace s médii - trénink

Mluvený projev - rétorika – řečnické dovednosti, technika a kultura mluveného projevu, řečnické vystoupení na veřejnosti, prezentace

Neurolingvistické programování - rychlé učení metodou modelování výjimečných jedinců, využití v praxi pro různé profese, zejména pro manažery, obchodníky

Neverbální komunikace - vyšší škola neverbální komunikace (řeči těla) v manažerské a obchodní praxi - unikátní metodou kalibrace a Neuro-lingvistického programování NLP

Obchodní korespondence - typy obchodních dopisů, firemní dokumenty, mezipodniková korespondence

PR - public relations, firemní prezentace, vztah s médii a veřejností

Pracovní image - vizáž v zaměstnání, osobní styl, úprava zevnějšku, psychologie barev, teorie tvarů, moment prvního dojmu

Prezentace - prezentační dovednosti pro přesvědčivou obchodní nebo informativní prezentaci, sebeprezentace

Prodejní dovednosti - efektivní prodej – hmotné i nehmotné produkty, psychologie prodeje

Přesvědčivá argumentace - racionální složka argumentace, výcvik metodou soutěžního debatování – obhajování a vyvracení tezí

Psychologie jednání - využití základních znalostí psychologie v jednání s lidmi

Psychologická diagnostika osobnosti - psychologické testování osobnosti s pohovorem vedeným psychologem, které odhalí přednosti a rezervy osobnosti a hledá řešení pro další rozvoj osobnosti

Rétorika a komunikace - kultura řeči a komunikační dovednosti, kultivovaný jazykový projev a mluvené vystoupení na veřejnosti, řečnické umění

Rozvoj tvořivosti - brainstorming, delfská metoda, kreativita

Sebeprezentace - zásady efektivní sebeprezentace, komunikace, mluvený projev, image, styl a vizáž, první dojem

Stres management - prevence stresu, vyhoření, zvládání stresu, relaxační metody

Telefonická komunikace - určeno pro pracovníky call center, hot line, operátory, recepční

Time management - řízení a plánování času, stanovení priorit, delegování

Tréma - metody zvládání trémy, odstranění blokád snižujících výkon

Trénink lektorů - praktické techniky pro firemní školitele, trenéry, lektory

Vedení porad - vedení a typy porad, aktivní účast

Vyjednávání - rozvoj dovedností efektivního vyjednávání pro manažery a obchodníky

Zvládání konfliktů - vznik a příčina konfliktů, typy konfliktů, osobní vliv na vznik a řešení konfliktů


Další témata pro OK i FŠ na vyžádání v agentuře.

Kontakt:

Název společnosti: PhDr. Alena Horáková – AHA Public Relations Agency
Kontaktní osoba: PhDr. Alena Horáková
Adresa - provozovna: Štětkova 18, budova Průmstav, 140 00 Praha 4
Telefony: 241 442 070
E - mail: aha@agentura-aha.cz
webové stránky: www.agentura-aha.cz
IČO: 15323455

Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist