Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     22. května 2018   |   19:10
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Jak se připravit na pohovor

Ucházíte se o zaměstnání a potencionálnímu zaměstnavateli jste předali svůj životopis a motivační dopis, na jehož základě jste byli pozváni k osobnímu pohovoru do společnosti, kde se ucházíte o práci? Je to známka toho, že jste svým profesním profilem přesvědčili personalistu společnosti, že jste vhodným kandidátem na volnou pracovní pozici. Mějte proto na paměti, že začínáte komunikovat s druhou osobou, reprezentující zaměstnavatele a že vzniká interakce a oba do plánovaného setkání vnášíte svá očekávání. Vy jste připraveni přesvědčit o svých kvalitách a volnou pozici získat, druhá strana je zvědavá, jestli naplníte její očekávání, která si vytvořila na základě vašeho životopisu.

Personalista má svá očekávání založena na reálných podkladech z vašeho životopisu, vy naopak vcházíte do neznámého prostředí a potkáte se s cizím člověkem. Vaším partnerem je profesionál na takové situace zvyklý, školený a ví, jak hodnotit komplexně vaši osobnost. Vaši částečnou nevýhodu neznalosti partnera a prostředí se musíte snažit kompenzovat velmi dobrou přípravou na přijímací pohovor.

Měli byste začít domácí přípravou, a to komplexně. Chcete přece místo získat a přesvědčit o svých schopnostech a potenciálu, který může váš nový zaměstnavatel využívat. Proto učiňte následující kroky:

1. Zjistěte si co nejvíce informací o firmě, kde se ucházíte o práci a zamyslete se nad tím, jestli je zaměstnavatel pro vás tím pravým a co o nabízené pozici obecně víte, pokud jste ji ještě nevykonávali. A pokud ano, pak jaké své vědomosti, dovednosti a návyky můžete nabídnout, co vás pro práci ve zvolené pozici motivuje a proč.

2. Neméně důležité je se i správně se obléknout na pohovor. Volte vždy společenský oblek (muži oblek, ženy kostým), k němu požijte střízlivé doplňky, poněkud konzervativnějších barev, nezapomínejte na vyčištěné boty a ženy, pokud volí ke kostýmu sukni, na punčochy. Stejně důležité je zvolit šperky ( méně je někdy více) a parfém. Mějte na paměti, že chcete přesvědčit, ne omráčit druhou stranu při pohovoru.

3. Zjistěte si přesně, kde se pohovor koná a prověřte si dopravní spojení, abyste přišli včas. Lépe několik minut před začátkem.

4. Vezměte si s sebou kopii životopisu, který jste tomuto zaměstnavateli odeslali, abyste se nedopustili nějakých slovních nejasností, vzniklých úpravou životopisu pro konkrétního zaměstnavatele. Určitě si životopis několikrát přečtěte, než na pohovor vyrazíte. Nic tak nepůsobí nevěrohodně, jako když uchazeč si čte v životopisu, aby mohl odpovědět na kladenou otázku. Je něco jiného, když do něj jen nahlížíte. Personalista si o vás utvoří první dojem během několika sekund, proto se chovejte rozhodně, udržujte oční kontakt a nezapomeňte se usmívat. Stejně tak se chovejte při podávání ruky, rozhodně, přátelsky a s taktem. Není na škodu si před pohovorem prostudovat rádce společenského chování, pokud si nejste úplně jisti zásadami společenského chování v takovýchto situacích. Při vlastním pohovoru se chovejte pozorně, sledujte svého partnera, udržujte s ním oční kontakt. Nezapomínejte, že zkušený profesionál sleduje i vaše gesta, způsob sezení a vyjadřování. Není nutné chovat se submisivně, nicméně držte se zásady, že pohovor vždy vede strana budoucího zaměstnavatele.

Přikládám malý návod, jak se při pohovoru chovat, abyste udělali skutečně dobrý dojem:

1. Vedení pohovoru nechte na svém protějšku. Při rozhovoru se však chovejte aktivně, ptejte se, svými otázkami můžete také ovlivňovat směr pohovoru.

2. Pokud bude mluvit váš partner, nepřerušujte ho, pozorně poslouchejte a dívejte se mu do očí. Nechte ho vždy domluvit.

3. Vystupujte sebevědomě a snažte se působit co nejpřesvědčivěji.

4. Mluvte jasně a zřetelně. Odmlčením získáte čas k rozmyšlení. Odpovídejte krátce a stručně. V případě, že vám není něco jasné, raději se zeptejte, než otázku začnete odpovídat.

5. Odpovídejte pravdivě. Profesionál klade kontrolní otázky s cílem odhalit případné nejasnosti.

6. O svém předchozím zaměstnavateli nemluvte špatně. Snažte se podat svůj odchod pozitivně, nebo alespoň neutrálně.

7. Seďte zpříma. Snažte se být uvolnění a klidní. Dbejte na svá gesta, mohou signalizovat vaši rozpačitost (ruce položte na stůl, nebo do klína, ty vás mohou prozradit, že jste nervózní).

8. Neptejte se na plat dříve, než k tomu budete vyzván. Vždy na něj budete dotazován, protože tato věc zajímá obě strany. Pokud se ucházíte o vedoucí pozici, věnujte velkou pozornost dalším složkám mzdy. Zkuste vyvolat dojem, že více než výše mzdy, vás zajímají budoucí pracovní úkoly.

9. Vždy si nechte v rámci pohovoru vysvětli přesně, co nabízená pozice obnáší, tzn. vaše budoucí úkoly, zodpovědnosti, kompetence, nároky na zaškolení, případně další vzdělávání, ale i na to, budete-li mít po dobu zkušební doby někoho, kdo vám bude nápomocen při orientaci v nové firmě.

10. Mějte na paměti, že při rozhovoru, obzvlášť v personální agentuře, s vámi nehovoří výsostný profesionál z oboru, proto omezte používání odborných výrazů, nebo je dobře vysvětlete, aby vám druhá strana dobře rozuměla. Navíc vyvoláváte dojem, že jste odborně teoreticky dobře připraven na výkon pozice.

11. Nestyďte se na závěr pohovor shrnout, pokud tak neučiní druhá strana a zopakujte data a časy dalších dohodnutých kroků výběrového řízení.

12. Nezapomeňte se při odchodu rozloučit a poděkovat.

Při pohovoru jste jako osobnost posuzováni komplexně. Vaše profesní i lidská způsobilost je podrobována testu profesionála. Je to právo strany, která vám nabízí zaměstnání. I vy máte svá práva. Také se rozhodujete, jestli chcete skutečně pro tohoto zaměstnavatele pracovat. Proto se kolem sebe pozorně dívejte. Všímejte si podstatných věcí, které vypovídají o firemní kultuře zaměstnavatele a atmosféře mezi zaměstnanci:

1. Byl váš partner dobře připraven na pohovor s vámi, znal podstatná fakta z vašeho životopisu?

2. Byly zúčastněny pohovoru ještě nějaké další osoby (váš potenciální přímý nadřízený apod.) ?

3. Byl váš partner schopen vám dostatečně popsat, co bude vaše budoucí pozice obsahovat za úkoly, kompetence, zodpovědnosti?

4. Nebyli jste rušeni zbytečnými telefonáty při pohovoru, nebo nevstupovali do jednání další osoby, měl váš partner dostatek času na pohovor?

5. Dostal jste prostor na dotazy?

6. Měl váš partner dostatečně profesionální vystupování (jak byl oblečený)?

7. Jak vypadalo prostředí v kanceláři, popř. při vstupu do firmy?

8. Zamyslete se i nad tím, jakým způsobem probíhala komunikace o organizaci pohovoru.

9. Zamyslete se i nad tím, jaké otázky vám byly pokládány a o co nejvíc se váš budoucí zaměstnavatel zajímal.

10. Uvědomte si, jak jste se ve firmě, jako takové, doopravdy cítili a jak na vás zapůsobili lidé, které jste tam viděli. Máte i další práva a tím jsou věci, na které se vás nesmí protistrana ptát. Jedná se především o informace o vašem rodinném zázemí a stavu, náboženském přesvědčení, politické příslušnosti, zdravotním stavu a finanční situaci. Je na vás, jestli na ně odpovíte, ale opravdu nemusíte.

Pokud projdete úspěšně pohovorem a získáte nové zaměstnání sluší se vám pogratulovat. V případě, že neuspějete a nebudete vybráni, nic si z toho nedělejte. Berte absolvovaný pohovor jako dobrou přípravu na další výběrové řízení a poučte se z případných chyb, jichž jste se dopustili.Odkaz: http://www.gastroprace.cz
Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist