Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     22. května 2018   |   19:29
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.

Motto společnosti (poslání):

Posláním Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. je stimulovat rozvoj osobnosti a napomáhat porozumění a spolupráci mezi lidmi.

Své poslání realizujeme prostřednictvím speciálních programů, které se svým rytmem i obsahem vymykají obvyklému pracovnímu stereotypu a předkládají před účastníky promyšlenou sérii neobvyklých výzev a zajímavých úkolů různého druhu. Každý program je originální a vzniká přímo "na tělo" konkrétnímu pracovnímu týmu či skupině účastníků podle jejich specifických témat, cílů, potřeb a přání. Propracovaný scénář může být složen z outdoor i indoor programů; vzájemný poměr a způsob kombinování těchto jednotlivých základních "stavebních kamenů" je dán cíli a celkovým zaměřením kurzu. Dlouholeté zkušenosti, tvůrčí potenciál a zkušenosti našich lektorů a velmi bohatá databanka zajímavých a různorodých programů, doplňovaná stále novými nebo inovovanými hrami a specifickými aktivitami, nám umožňují nabídnout každé skupině či jednotlivci právě to, co je pro jejich další rozvoj optimální.

Jsme členem mezinárodní vzdělávací organizace Outward Bound International.

Stručný přehled – základní vymezení jednotlivých produktových řad:

Veškeré uvedené typy kurzů jsou realizovány metodou outdoor trainingu a s využitím nejširších forem zážitkové pedagogiky.

  • Trénink a rozvoj manažerských dovedností - Je zaměřen na trénování specifických dovedností, pracuje se především s individualitou každého účastníka, cílem je osvojit a zautomatizovat používání dovednosti v praxi. Teoretické bloky jsou využívány k upřesnění vztahů a návazností na další oblasti. Pro účastnické skupiny ve velikosti 6 –15 osob.
  • Vzdělávání a rozvoj manažerských znalostí - Kurzy jsou orientované především na dané téma, cílem je vzdělat účastníky v daném tématu = osvojení (pochopení a zapamatování) znalostí; důrazem na hru, interakci a zážitkovost (a tedy vyšší kvalitu informace) se vymezují vůči tradičním seminářům či indoor kurzům - účastník odchází s nejen s tím, že slyšel, ale s tím, že "slyšel, prožil, porovnal, reflektoval, utřídil, pochopil, zapamatoval".
  • Teambuilding – budování a rozvoj týmů - Kurzy se zaměřují na tým jako osobnost a jako celek, pracujeme především se skupinovou dynamikou. Adekvátní obtížnost aktivit je volena dle toho, ve které fázi vývoje se skupina nachází. Stejně jako osobnost se stává osobností, až dozraje a plně rozvine a uplatní své vrozené dispozice nejen pro své osobní blaho, ale překračuje sama sebe (transcendence), stejně tak tým, který pracuje efektivně a ve „vnitřní harmonii“, překračuje své hranice a původní „ekonomické“ poslání – vytváří nové hodnoty (ne jenom splnění úkolů), které zpětně naplňují vyšší potřeby (transcendence) členů týmu.
  • Teamspirit – akce, motivace, zábava - V rámci těchto programů klademe důraz na atraktivitu a dynamiku aktivit a sílu společného zážitku. Jejich atmosféra je odlehčená, reflektující podtitul těchto programů, kterým je heslo "zábava s přidanou hodnotou".

Stěžejními pilíři těchto programů jsou kreativita, dynamika, kvalitní organizace. U těchto akcí hovoříme o spontánním rozvoji týmů.

Kontakt:

Název společnosti: Outward Bound – Česká cesta, s. r. o.

Kontaktní osoba: Jan Marek, obchodní ředitel

Adresa: Jaromírova 51

Telefony: 224 941 394

E - mail: info@ceskacesta.cz

webové stránky: www.ceskacesta.cz

 Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist