Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     25. května 2018   |   07:04
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Jaké otázky očekávat u pohovoru

Otázky na začátek rozhovoru

 • Jak jste se dozvěděli o možnosti zaměstnat se u nás?
 • Co víte o naší firmě?
 • O jaký typ práce máte zájem?
 • Kdo měl ve vaší kariéře na vás největší vliv?
 • Proč jste ukončil předcházející zaměstnání?
 • Jak si představujete ideální pracovní místo?
 • Na základě vašich znalostí o naší firmě, jaký vztah vidíte mezi vaším ideálním pracovním místem a místem, o které se ucházíte?
 • Jaké věci vám dokáží pokazit náladu?


Otázky na předcházející kariéru

 • Jaká byla vaše pracovní náplň v předcházejícím zaměstnání?
 • Které vlastnosti jsou podle vás potřebné k dosažení úspěchu v této oblasti?
 • Co vás na vaší práci nejvíce/nejméně těšilo?
 • Co je podle vás nejdůležitější z toho, co jste se v předchozím zaměstnání naučil a přinášíte to k nám?
 • Kdybyste mohl ve vaší předcházející práci změnit dvě věci, které by to byly?
 • Jaký je váš styl vedení lidí?
 • Kdybyste měli dát konstruktivní návrh vašemu předchozímu řediteli, co by to bylo?
 • V jakém vztahu byla vaše práce ke splnění cílu firmy?
 • Jaký poměr byl mezi samostatnou prácí a prácí s jinými lidmi?
 • Jakým způsobem přispěl váš předchozí manažer k vašemu odchodu z firmy?
 • Povězte mi o situaci, kde jste se velmi těžce rozhodovali a jak to dopadlo?
 • Kterou část práce jste považovali za nejtěžší?
 • S čím jste měl nejvíc problémů?


Otázky typu „Co nám přinášíte“

 • Proč jste si zvolili tu profesi?
 • Jak by se o vás vyjádřil největší odborník ve vaší profesi?
 • Co by o vás řekl nejpřísnější kritik?
 • Kdybychom vás přijali, co byste rád dosáhl v této firmě?
 • Co dokážete dělat tak, že to nedokáže dělat nikdo jiný?
 • Vzpomeňte si na situaci, když jste měli nového kolegu. Popište mi, co nejpřesněji, co jste udělali, aby tento člověk dosáhl požadovaný výkonnostní standard?
 • Jaké byli vaše největší rozhodnutí za posledního půl roku? Jak jste k nim dospěl a jaké alternativy jste zvažoval?
 • Popište vaše nejlepší nápady, které jste musel prosadit. Jaký postup jste zvolil?
 • Mohli byste uvést situaci, kdy jste nebyli se svým výkonem spokojený?
 • Jak motivujete lidi?
 • Které charakteristiky jsou podle vás nejdůležitejší pro dobrého manažera? Jak se tyto projevují u vás?
 • Jaké návrhy jste měli ke snížení nákladů, zvýšení zisku, zlepšení morálky, zvýšení výkonnosti? S jakým výsledkem?
 • Vědeli byste uvést případ, když jste se něco naučili z vlastní chyby/chyby jiného?
 • Úspěšný kandidát bude spolupracovat s vysoko kvalifikovanými odborníky, kteří tu pracují už delší dobu. Jak se tomu přizpůsobíte?


Otázky na určení motivace

Každý kandidát je motivovaný penězi. Avšak někteří kandidáti jsou motivovaní i jinými hodnotami než penězi, např. možností cestovat, něco se naučit, případně dělat něco specifické.

 • Co vás motivuje k největším výkonům?
 • Jaká je vaše vysněná práce?
 • Uveďte mi příklad situace, když jste museli pracovat nad rámec vašich povinností.
 • Co děláte, když věci jdou pomalu?
 • Jak bychom vás mohli nejlépe odměnit za dobrou práci?
 • Jak byste chtěli být veden?
 • Co byste se chtěl naučit?
 • Co si myslíte, že určuje úspěch člověka ve firmě?
 • Povězte mi o situaci, když jste považovali práci za vzrušující?


Otázky na týmovou spolupráci

 • Jak byste definovali kooperaci?
 • S jakými lidmi nejraději spolupracujete?
 • S jakými lidmi je pro vás obtížné spolupracovat?
 • Jakou roli obvykle zastáváte v týmu?
 • Co by musel říct váš kolega, aby ztratil vaši důvěru?
 • Povězte mi něco o situaci, když jste musel svůj názor konfrontovat s názorem jiného člena týmu.


Otázky na práci pod stresem

 • Povězte mi něco o situaci, kdy váš nadřízený nebyl spokojen s vaším výkonem.
 • Co je pro vás důležitější pravda, nebo komfort?
 • Jak se měnila vaše tolerance k chybám jiných v průběhu vaší kariéry?
 • Odkud pochází moc v organizaci? Proč?
 • Kdybyste měl být propuštěn, jak byste chtěl, aby vám to váš nadřízený oznámil?
 • Při jaké příležitosti máte pokušení lhát?
 • Váš nadřízený od vás chce, abyste něco udělal způsobem, který považujete za nesprávný. Co uděláte?
 • Které věci, které dělal v minulosti váš šéf, vám vadily?
 • Dokončete větu „Vím, že riskuji, když ...“
 • Naučili jste se více z úspěchu, nebo z neúspěchu?
 • Má zákazník vždy pravdu?


Otázky o penězích

 • Můžete uvést přehled o vašem platě v průběhu vaší kariéry?
 • Podle vás, jak by mělo být toto místo placeno?
 • Jaký plat si podle vás zasloužíte? Proč?
 • Jakou hodnotu můžete přidat naší organizaci?
 • Kolik byste chtěli vydělávat za 5 let?
 • Plat, který žádáte, je blízko maxima na tuhle práci. Proč bychom vám měli tolik platit?
 • Je plat pro vás nejdůležitějším aspektem práce?
 • Proč se vám nepovedlo dosud vydělávat více?
 • Jaké nepeněžní odměňování je pro vás důležité?
 • Na základě jakých kritérií si myslíte, že budete odměňován?


Otázky na uzavření rozhovoru

 • Máte nějaké otázky?
 • Je ješte něco, co bychom měli o vás vědět?
 • Můžeme kontaktovat vašeho posledního zaměstnavatele pro referenci?
 • Kdybyste měli říct jeden důvod, pro který bychom měli vybrat vás, co by to bylo?


Otázky pomáhající odhalit násilné typy

 • Dokončete větu „Většina lidí je v podstatě ...“
 • Jak byste definoval těžkého nadřízeného?
 • Můžeme prověřit vaše reference?
 • Které vaše schopnosti vyžadují zlepšení?
 • Jaké problémy máte při spolupráci s lidmi?
 • Kdybychom teď zavolali vašemu bývalému šéfovi, jak by vás popsal?
 • Věděli byste uvést tři techniky, zručnosti, nebo metody, které jste se naučil za posledních 12 měsíců?
 • Co děláte tehdy, když dostanete množství práce a není na to dost času?.
Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist