Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     25. května 2018   |   06:50
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY V GASTROPROVOZECH

Rozvržení pracovní doby v hotelnictví a gastronomii není jednoduché, neboť je nezbytné zajistit provoz, který je náročný na denní i sezónní výkyvy v návštěvnosti, dodržovat zákonné povinnosti vyplývající především ze zákoníku práce a zároveň se snažit díky optimálnímu počtu personálu na směně, správnému rozvržení jejich práce a čerpání dovolených v době klidu o úspory v nákladech. Kombinace všech těchto faktorů ovšem vyžaduje plánování, flexibilitu a znalost základních předpisů v pracovně-právní oblasti.

Rozvržením pracovní doby jsou nejčastěji pověřeni pracovníci středního managementu, kteří by měli pracovat s pracovní dobou v souladu s aktuálními zákonnými předpisy. V praxi nejvíce problémů způsobuje pracovní doba nerovnoměrně rozložená, kdy je nutné připravit písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období. Rozvrh pracovní doby do směn musí být zpracován – nelze uvádět, že není možné jej zpracovat, protože není vyjasněna potřeba práce v příštím období.

V případě, že se zaměstnanci střídají v tzv. krátkém a dlouhém týdnu, doporučuji nezavádět systém, kdy po několika pracovních dnech následuje více volných dnů po sobě, přestože si to zaměstnanci přejí. V praxi to vypadá tak, že zaměstnanec, který pracuje v dlouhém týdnu si přeje odpracovat celý týden, aby měl následně týden volna. V první řadě tím dochází k porušování zákonných předpisů, protože takto nelze dodržet nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin a pracovník je při takovémto režimu unavený, takže není schopen odvádět kvalitní pracovní výkon. Naopak, pokud to provoz umožňuje, doporučuji pravidelnost a v provozech nejvíce vytížených o víkendech a v noci naplánovat zaměstnanci v průběhu jednoho měsíce alespoň jeden nebo dva volné víkendy, neboť spokojený rodinný a soukromý život jednotlivce má veliký vliv na jeho pracovní výkon. Právě neschopnost rozumně naplánovat pracovní směny je velmi častým důvodem odchodů pracovníků a tedy příčinou vysoké fluktuace personálu v gastronomii.

Vedoucí pracovníci musí vést evidenci pracovní doby a měli by kontrolovat její dodržování ze strany podřízených. Dále jsou povinni zajistit zaměstnancům povinnou přestávku v práci, nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Je nutné dohlédnout, aby zaměstnanci pracující v noci byli vyšetřeni lékařem závodní preventivní péče před zařazením na noční práci a následně pravidelně dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

V případě manažerských a kancelářských funkcí je v současnosti moderní a zároveň se velmi osvědčilo, pružné rozvržení pracovní doby. Zde uvádím příklad, jak je možné toto rozvržení flexibilně nastavit:

volitelný úsek
7.00 – 10.00 hod.
základní pracovní doba včetně přestávky na oddech a jídlo
10.00 – 15.30 hod.
volitelný úsek
15.30 – 18.30 hod.

Délka denní pracovní doby (základní + volitelné pracovní doby) je stanovena v rozsahu 8 hodin. Pružná pracovní doba umožňuje, aby si zaměstnanec sám volil začátek a konec pracovní doby v jednotlivých pracovních dnech; jde o tzv. volitelnou pracovní dobu. Základní pracovní doba, která představuje časový úsek povinné přítomnosti na pracovišti, se naplní v časovém intervalu od 10.00 hodin do 15.30 hodin s tím, že v tomto časovém úseku bude poskytnuta 30 minutová přestávka na jídlo a oddech, která se do pracovní doby nezapočítává. Délka základní pracovní doby v jednotlivých dnech činí 5 hodin. Zaměstnanec je povinen v kalendářním týdnu odpracovat stanovenou pracovní dobu 40 hodin.

Autor: Ing. Anna Kulíková
Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist