GDPR – ZÁKLADNÍ TERMÍNY

SUBJEKT ÚDAJŮ

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Pokračovat ve čtení „GDPR – ZÁKLADNÍ TERMÍNY“

JAKÉ OTÁZKY OČEKÁVAT U POHOVORU?

Shrnutí:

Jistě to znáte. Čeká vás důležitý pohovor a vy nemáte ani ponětí, co se vás mohou zeptat. Štěstí přeje připraveným, proto nic nenechte na náhodu a seznamte se s těmi nejčastěji kladenými otázkami na pohovoru. Teoreticky můžete na pohovoru dostat tisíce rozmanitých otázek směřujících do zcela odlišných oblastí. Prakticky ale velkou část všech pracovních pohovorů zabírá jen několik málo standardních otázek, na které se ptají všichni pořád dokola.

OTÁZKY NA ZAČÁTEK ROZHOVORU

Jak jste se dozvěděli o možnosti zaměstnat se u nás?
●  Co víte o naší firmě?
●  O jaký typ práce máte zájem?
●  Kdo měl ve vaší kariéře na vás největší vliv?
●  Proč jste ukončil předchozí zaměstnání?
●  Jak si představujete ideální pracovní místo?
●  Na základě vašich znalostí o naší firmě, jaký vztah vidíte mezi vaším ideálním pracovním místem a místem, o které se ucházíte?
●  Jaké věci vám dokáží pokazit náladu?

Pokračovat ve čtení „JAKÉ OTÁZKY OČEKÁVAT U POHOVORU?“